Header

Als kleine zelfstandige met een eigen praktijk in de relatie- en systeemtherapie ben ik een samenwerking aangegaan met verschillende andere kleine zorgaanbieders. Ieder met zijn eigen expertise waardoor we elkaar heel goed kunnen aanvullen.
Met elkaar zijn wij ervan overtuigd dat kleine zorgaanbieders van meerwaarde zijn in het huidige zorglandschap. Kleinschalig georganiseerde zorgaanbieders zijn flexibel, persoonlijk, vraaggericht en voelen zich sterk verantwoordelijk voor het eindresultaat. Door samen te werken bundelen wij belangrijke voordelen van een kleine praktijk en een grote organisatie.

foto